logo

CONTACT DETAILS

075806047
shijakoskacollection@gmail.com

OUR COMPANY

About usProductsMy accountMy ordersUsage instructions

© 2021 All rights reserved
powered by
la.mk logo
mastercard logo
visa logo

General rules

Како би ги задоволиле Вашите потреби и барања, Shijakoska Collection ќе се залага за достапност на својата интернет страна 24 часа во денот. Во случај на привремена недостапност односно прекин на интернет страната поради технички или надворешни влијанија надвор од контролата на Shijakoska Collection, не превземаме никаква одговорност и не гарантираме постојан пристап.

Сите податоци и информации објавени на интернет страната на Shijakoska Collection се од информативен карактер и за истите Shijakoska Collection го задржува правото за промена и менување во зависност од условите и потребите.

Како резултат на специфичноста на медиумот “интернет“, доколку поинаку не е предвидено согласно позитивните прописи во Р.С.Македонија, Shijakoska Collection не превзема одговорност за точноста и веродостојноста на објавените информации и документи. Називот "Shijakoska Collection" е трговски знак на Друштво за производтво, услуги и трговија на големо и мало АЛШИА дооел со седиште: Долно Оризари ул.1 бр.1 Битола и Е.М.Б.С 7439563, Е.Д.Б 4002020560549 и се забранува секаков вид на негова употреба без претходна писмена согласност од АЛШИА дооел. АЛШИА дооел ги задржува сите права кои произлегуваат од трговскиот знак "Shijakoska Collection".

Превземањето на информации, податоци и слики, нивна дистрибуција, пренос или користење на линкот од интернет страната на Shijakoska Collection е забрането. Употребата на истите е можна само за некомерцијални цели и лична употреба надвор од дозволеноста за било каква злоупотребата на податоците и опциите кои ги нуди интернет страната на Shijakoska Collection.

Сакаме да знаете дека овој сајт користи текстуални датотеки наречени "cookies". Без нив сајтот нема да функционира правилно и многу од опциите нема да можете да ги видите. Повеќе информации за тоа што се "cookies" и какви типови има можете да најдете тука: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.